KNITPLAN&POMS

WILD SILK WILD SILK


タッサーシルク・・・シャリ感と光沢感が特徴。
● タッサーシルク(SILK100%)【SILK KNIT】使用糸。


YT2-15_001
YT2-15_002
YT2-15_003
YT2-15_004YT2-15_007
YT2-15_009
YT2-15_010
YT2-15_012
YT2-15_014
(ネイビー)
(アイボリー)
(ブラック
(ベージュ)
(ライトグレー)
上部へ